Wyróżnienia instruktorów

Komenda Hufca ZHP Warszawa Ochota corocznie na podstawie wniosków przewodniczących hufcowych zespołów przyznaje wyróżnienia za służbę instruktorską. Dotychczas otrzymali je:

Listy pochwalne Naczelnika ZHP 22 lutego 2017

– pwd. Andrzej Chlebicki

– pwd. Andrzej Gruza

– pwd. Dorota Wiśniewska

Za rok harcerski 2015/16

– pwd. Andrzej Chlebicki – za odpowiedzialne podejmowanie się nowych funkcji i za wzorowe wywiązywanie się z powierzanych obowiązków oraz za zaangażowanie w remont budynku Hufca;

– pwd. Aleksandra Sosnowska – za przejęcie 21. WDW „Stare Żbiki” w trudnym momencie, i dużą pracę (przynoszącą efekty!), jaką wkłada w działanie tej drużyny;

– phm. Zofia Domańska – za ogromne zaangażowanie w pracę Namiestnictwa Harcerskiego, prowadzenie drużyny i obozu w metodyce Nieprzetartego Szlaku i umiejętność łączenia tego z obowiązkami rodzinnymi;

– phm. Paweł Skibiński – za postawienie fajnego obozu;

– phm. Joanna Walewska – za wniesienie wsparcia organizacji obozów na wyższy poziom i ogarnianie współpracy pomiędzy zespołami Hufca oraz szczepami.

Za rok harcerski 2014/15

Phm. Barbara Czernecka – za wzorcową pracę na funkcji drużynowej łączoną z wiele wnoszącym zaangażowaniem na poziomie zespołów i wydarzeń hufcowych, ze szczególnym uwzględnieniem ZKK „OAK”, oraz za udaną współpracę w czasie i przed obozem

Hm. Sonia Jaworska – za przejęcie ZKK „OAK” tak naprawdę w dużej mierze z zaskoczenia i z wielkim sukcesem. Za wlanie w zespół dodatkowej dawki energii i dużej dozy sprawnego zarządzania i utrzymanie i budowanie jakości podejmowanych przez niego działań.

Pwd. Dorota Wiśniewska – za wzorowe prowadzenie gromady zuchowej oraz tegorocznej kolonii oraz za zaangażowanie w pracę namiestnictwa zuchowego i aktywne działanie na rzecz pozyskania i przeszkolenia kadry zuchowej.

Hm. Michał Korch – za zaangażowanie w pracę KSi przez cały rok – ponad 100% normy, udział w informacji zwrotnej, aktywność na posiedzeniach KSI oraz ciągłe dokształcanie się.

Phm. Anna Bińka – za zaangażowanie w doskonałą organizację obozu do Chorwacji, bez którego ten obóz by się nie odbył.

Listy pochwalne Naczelnika ZHP 22 lutego 2015

– pwd. Zofia Jackowska

– pwd. Paweł Skibiński

– pwd. Małgorzata Gadomska

– pwd. Barbara Czernecka

Za rok harcerski 2013/14

hm. Sylwia Adamczuk
za pełne zaangażowania szefowanie ekipą, która przygotowała i przeprowadziła Święto Hufca — wzorową imprezę programową.

pwd. Małgorzata Gadomska
za sprawne przygotowanie następcy, przekazanie drużyny i utworzenie nowej, dobrze się zapowiadającej, drużyny starszoharcerskiej oraz za aktywność i kreatywność w pracy na forum kadry szczepu i namiestnictwa.

pwd. Paweł Skibiński
za ogromne zaangażowanie i pracowitość wkładane we wszystko co robi, za odpowiedzialność, którą wykazuje nie tylko wobec swojej drużyny, za chęć pomocy, otwartość, ciągły rozwój osobisty i bycie osobistym przykładem

phm. Joanna Walewska
za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie dużego i dobrego obozu Hufca

hm. Tomasz Werner
za to, że od lat profesjonalnie, rzetelnie i obowiązkowo prowadzi Komisję Stopni Instruktorskiej, dbając o wysoki merytorycznie poziom jej pracy.

Za rok harcerski 2012/13

pwd. Monika Borecka.
Za aktywną i wzorcową służbę na funkcji drużynowej 224. WGZ.

phm. Mira Chlebicka.
Za dużą pomoc i zaangażowanie w Namiestnictwie Zuchowym oraz za odwagę
w przejęciu obowiązków i funkcji szefa ZKK oraz organizacji kursu
przewodnikowskiego.

pwd. Andrzej Chlebicki.
Za to, że bieżące finanse Hufca działają dzięki niemu. Za nadgodziny w
Zespole Finansowym, załatwianie spraw z ludźmi i dla ludzi, uczenie i
nadzorowanie. A wszystko to oprócz dobrze funkcjonującej drużyny.

pwd. Michał Chojnacki.
Za starania w Zespole Programowym, które pozwoloły mu funkcjonować —
za przygotowanie kalendarza programowego i poprowadzenie rozmów
kadrowych w tym temacie i to wszystko jako dodatkowe zadanie poza
prowadzeniem drużyny.

pwd. Marta Karolewska.
Za wybitne zaangażowanie w remont Hufca.

Za rok harcerski 2011/2012

phm. Anna Chlebicka:
Za funkcję zastępczyni komendantki i programowca obozu: zaangażowanie
w jej pełnienie i koordynowanie pracy zespołu, dzięki któremu
wszystkie imprezy programowe odbyły się zgodnie z planem oraz pomoc w
organizacji zgrupowania oraz za opiekę nad podobozem Szczepu Burza
podczas obozu – za osobiste zaangażowanie i pracę włożoną w łączenie
roli opiekuna z funkcjami obozowymi

phm. Mira Chlebicka:
Za twórcze i z zaangażowaniem przejmowanie odpowiedzialności w ZKK ,,OAK”.

phm. Katarzyna Dzięciołowska:
Za niesamowite zaangażowanie czasu i chęci w pełnienie funkcji
kwatermistrza obozu i nieocenioną pomoc w przygotowaniach do obozu
oraz jako wyraz docenienia wysiłków i sukcesów Kasi w ogarnianiu dwóch
pionów działalności Hufca naraz. No i za nowy dach w budynku hufca,
który jest jej zasługą

phm. Michał Korch:
Za odtworzenie Szczepu 21. WDH

pwd. Marta Kosior:
Za ponadprzeciętne zaangażowanie tam, gdzie akurat tego potrzeba —
zarówno w Szczepie, jak i w programie Hufca i Akcji Letniej oraz za
profesjonalizm tych działań.

phm. Joanna Walewska:
Za podjęcie się niełatwego wyzwania stworzenia nowej drużyny
wędrowniczej i sprostanie mu.

Za rok 2011

pwd. Michał Chojnacki:
Za odpowiedzialne podejście do funkcji pełnionej w zespole ds. budynku hufca i inicjatywę.

pwd. Lusine Duryan:
Za wzorowe prowadzenie drużyny i zaangażowanie w działania podejmowane przez namiestnictwo harcerek „Droga”.

phm. Krzysztof Szczepaniak:
Za pełną zaangażowania i pełną pozytywnego i  twórczego myślenia pracę w ZKK „OAK”. Osoba wiodąca w Zespole Finansowym, nie wymagający nadzoru, do tego bardzo innowacyjny.

Za rok 2010

pwd. Mira Chlebicka:
Za wzorowe podejście do zuchów i poświęcanie czasu dla drużyny i namiestnictwa.

phm. Kasia Dzięciołowska:
Za dawanie z siebie niekończącej się ilości zaangażowania i pozytywnego nastroju powodujące, że jest podporą pracy Komendy. Za pokazywanie wzoru postawy służby.

pwd. Kasia Staniszewska:
Za ponadprzeciętne zaangażowanie, dbanie o własny rozwój instruktorski, refleksyjne podejmowanie działań i wartościową współpracę zarówno w Namiestnictwie Wędrowniczym jak i w ZKK.

pwd. Joanna Walewska:
Za wyróżniające zaangażowanie w pracę zespołu finansowego oraz za prowadzenie drużyny, która stanowi pozytywny przykład dla innych.

hm. Jakub Onufry Wojtaszczyk:
Za pokazanie, że można stworzyć sprawnie działający zespół, przeprowadzić z nim duży projekt i jeszcze na dodatek potem go komuś przekazać oraz za wkład merytoryczny w pracę KSI i zaangażowanie w rolę opiekuna prób instruktorskich.

Listy pochwalne Naczelnika ZHP 22 lutego 2010

– pwd. Mira Chlebicka

– pwd. Radosław Szuba

– pwd. Krzystof Widłak

– pwd. Joanna Zagalska