Komenda Hufca

Komenda Hufca przede wszystkim realizuje zadania, do których obliguje ją Statut ZHP.

 • Odpowiada za budowanie wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych.
 • Tworzy i przyjmuje plan pracy hufca (w oparciu o plan rozwoju hufca przyjęty przez jazd Hufca), w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację.
 • Odpowiada za budżet hufca.
 •  Wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność.
Aby realizować te zadania stworzyliśmy system zarządzania hufca oparty na pięciu filarach: kształcenie, wsparcie drużyn, finanse i sprzęt, promocja i informacja. Wspólnie jako zespół pracujemy nad tym, by działać w tych obszarach jak najskuteczniej, ale każdy z nas ma własne pole zainteresowań i obszar, za który odpowiada. Poniżej można poznać lepiej poszczególnych członków komendy.
 • Komendantka: hm. Katarzyna Dzięciołowska, HR. Skończyłam studia historyczne i próbowałam skończyć hungarystyczne, pasjonuje mnie praca z ludźmi i źródłami, które pozostawiają po swojej działalności. W ZHP byłam kilka lat drużynową, działałam w kręgu instruktorskim, współorganizowałam obozy harcerskie. W komendzie hufca odpowiadałam za zespół promocji i wizerunku, od 2013 roku pełnię funkcję komendantki. Pracuję jako trenerka kompetencji społecznych i obywatelskich w organizacji pozarządowej, z przyjemnością wykorzystuję zawodowe umiejętności w pracy harcerskiej i w domu. Mam bzika na punkcie partycypacji, wspólnoty, demokracji… Jak mogę, to podróżuję. kasia.dzieciolowska(at)zhp.net.pl
 • Skarbnik, odpowiada za pion finanse: pwd. Andrzej Gruza. andrzej.gruza(at)zhp.net.pl
 • Zastępca komendantki ds. pracy z kadrą: phm. Krzysztof Szczepaniak, HR. Skończyłem biotechnologię w ramach MISMaP na UW. Obecnie jestem doktorantem w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, w Laboratorium Bioinformatyki. Dobrych kilka lat byłem drużynowym 174WDH-y „Wilki”, następnie 1.5 roku prowadziłem 151WDW „A co może pójść źle?”. Organizowałem kilka obozów wędrownych jak również bywałem komendantem podobozów stałych. Chętnie uczę się języków obcych. Żywo interesuję się fantastyką naukową, lubię zagrać w RPG lub grę planszową. Słucham dość różnorodnej muzyki gitarowej – od klasycznego rocka do symfonicznego metalu. Hobbystycznie (a teraz też zawodowo) trochę programuję. Zostałem skarbnikiem w 2011 roku, planuję do końca swojej kadencji uporządkować rozliczenia hufca z chorągwią i wewnętrzne rozliczenia hufca, jak również wypracować system, w którym budżet hufca jest bez deficytowy.
  krzysztof.szczepaniak(at)zhp.net.pl
 • Członek komendy ds. programu: pwd. Marcin Piwowar.

  m.piwowar2(at)gmail.com
 • Członkini komendy, namiestniczka zuchowa.
  d.wisniewska(at)zhp.net.pl
 • Członkini komendy, namiestniczka wędrownicza i starszoharcerska.
  barbarka1994(at)gmail.com
 • Członek komendy, namiestnik harcerski.
  andrzej.chlebicki(at)zhp.net.pl