Jak zostać harcerzem?

Jak można wstąpić do drużyny harcerskiej?

Wystarczy przyjść na zbiórkę. Drużyny harcerskie i gromady zuchowe zawsze działają przy szkołach. Na naszej stronie można sprawdzić jaka drużyna/gromada działa przy Waszej szkole oraz kto jest jej drużynowym (oraz sprawdzić kontakt do drużynowego). Na początku roku szkolnego przeprowadzany jest nabór – nie zmienia to faktu, że wstąpić do drużyny można w dowolnym momencie roku szkolnego.

W przypadku drużyny wędrowniczej należy skontakować się z drużynowym.

Kto to jest drużynowy?

Drużynowy to pełnoletni członek ZHP, który jest równocześnie instruktorem-wychowawcą (posiada co najmniej stopień przewodnika) Drużynowy odpowiada za bezpieczeństwo swojej drużyny.

Czy to kosztuje?

Członków ZHP obowiązuje roczna składka, której wysokość przedstawi Państwu drużynowy (mieści się w granicach 100 zł/rok). Składka pokrywa działanie organizacji, pozwala nam opłacać niezbędne dziś miesięczne koszty organizacyjne. Inne dodatkowe wydatki to mundur (którego nie trzeba mieć od początku!), rajdy, obozy.