Kapituły stopni wędrowniczych

O co chodzi?

Wszyscy wędrownicy w Hufcu mogą zdobywać stopnie wędrownicze (w tym kadra od 16 roku życia). Stopnie są ważnym i atrakcyjnym narzędziem, z którego możemy korzystać w harcerstwie, służącym osobistemu rozwojowi i samodoskonaleniu.

System stopni wędrowniczych składa się z próby wędrowniczej (po której wręczany jest Naramiennik Wędrowniczy) i prób na stopnie harcerza orlego / harcerki orlej oraz harcerza/harcerki Rzeczpospolitej. Oto idee związane z poszczególnymi elementami tego systemu

Naramiennik Wędrowniczy

Naramiennik oznacza zaprzyjaźnienie się z elementami wędrowniczego programu, jakimi są służba i wyczyn oraz nawiązanie kontaktów z wybranym środowiskiem wędrowniczym.

Harcerz orli / harcerka orla

Kierując się Prawem Harcerskim buduje swój własny system wartości. Sam wyznacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby.

Harcerz/harcerka Rzeczpospolitej

Ma własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przez siebie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiąga mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jest świadomą obywatelką RP. Swoim życiem daje świadectwo o harcerstwie.

Jak zacząć?

Próby wędrownicze realizuje się we współdziałaniu ze środowiskiem wędrowniczym (nie musisz, choć i do tego zachęcamy, należeć do jakiejś drużyny wędrowniczej). W każdym szczepie działa kapituła stopni — skontaktuj się z taką kapitułą, do której Ci najbliżej. Od nich usłyszysz wszelkie szczegóły, nieznacznie różnią się one pomiędzy poszczególnymi kapitułami. Kontakty i więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Szczep 21. WDH

Kontakt: pwd. Gaba Bielecka (HR), ksh21wdw[AT]gmail.com

Skład kapituły: link

Inne informacje: link

Szczep ,,Burza”

Kontakt: phm. Basia Czernecka, basia.czernecka94(at)gmail.com
Skład kapituły: link
Inne informacje: link

Szczep 224.

Kontakt: pwd. Michał Pastewka, michalpastewka[AT]gmail.com

Skład kapituły: link

Inne informacje: link

Często zadawane pytania

Po co zdobywać stopnie?

Dla rozwoju. Stopnie nie mają konkretnych zadań -wymyślasz je sam, planując swój rozwój. Otwierając stopień masz szereg pomocy w dobrym zaplanowaniu, jak np. pomoc opiekuna. Łatwiej osiągnąć cel, gdy przemyśli się jak to robić. Po to są w harcerstwie stopnie.

Czym różni się próba na stopień wędrowniczy od próby instruktorskiej?

W próbie wędrowniczej chodzi tylko i aż o krok do przodu w rozwoju. W próbie instruktorskiej też o osiągnięcie pewnego ustalonego poziomu, którego oczekujemy od instruktorów ZHP, więc jest w niej też aspekt weryfikacji.
Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, a nawet wręcz przeciwnie, żeby mieć otworzone naraz dwie próby – wędrowniczą i instruktorską. Pierwszą z akcentem na prywatny rozwój i życie, drugą z akcentem na służbę i umiejętności harcerskie i instruktorskie.

Nie działam w drużynie wędrowniczej, webec tego nie mogę otworzyć próby, prawda?

Jeśli masz co najmniej 16 lat jesteś wędrownikiem, niezależnie od tego, czy działasz w drużynie wędrowniczej. Jest też duża szansa, że w Twoim rozwoju i prywatnym życiu dużym wsparciem będzie próba wędrownicza — jak najbardziej możesz ją otworzyć.
Warto tu dodać, że działanie w drużynie wędrowniczej nie kłóci się, a wręcz przeciwnie – pomaga, w działaniu w kadrze drużyny młodszej. Daje coś adresowanego specjalnie dla Ciebie, odpoczynek, przyjaciół i motywację.

Mam mało czasu. A jeszcze próba?

Na próbę trzeba poświęcić trochę czasu. Ale mniej niż się wydaje. Bo dobrze rozpisana próba ma przede wszystkim porządkować Twój rozwój, a nie stawiać przed Tobą nowe zadania, których bez próby nie chciałbyś robić. Dobre zaplanowanie rozwoju suma summarum oszczędza czas.