O nas

Pełna nazwa: Hufiec ZHP Warszawa – Ochota im. Cypriana Godebskiego
Chorągiew: nie da się ukryć, że Stołeczna
Siedziba: budynek przy ul. Raszyńskiej 22A (02-026, Warszawa)
Czy nie będąc w naszym hufcu można z niej korzystać?: Wszystko na to wskazuje – należy skontaktować się z: warszawaochota(at)zhp.pl.

- komendantki, którą jest phm. Katarzyna Dzięciołowska
- zastępca komendantki, którym jest pwd. Michał Chojnacki
- skarbnika, którym jest phm. Krzysztof Szczepaniak
- namiestniczki harcerek, którą jest pwd. Małgorzata Gadomska
- namiestnika wędrowniczego, którym jest phm. Krzysztof Widłak
- namiestniczki zuchowej, którą jest pwd. Monika Borecka
- członka komendy ds. pracy z kadrą, którym jest hm. Michał Korch

Dyżury komendy: z powodu małego zapotrzebowania na stałe dyżury, obecnie należy skontaktować się z komendą i umówić się na spotkanie.

Namiestnictwa: W naszym hufcu działają trzy namiestnictwa:

- Namiestnictwo Harcerskie  - namiestniczka pwd. Małgorzata Gadomska
Namiestnictwo zrzesza 12 drużyn.
- Namiestnictwo Zuchowe “Sezam” – namiestniczka pwd. Monika Borecka
Namiestnictwo zrzesza 3 gromady.
- Namiestnictwo Wędrownicze – namiestniczk phm. Krzysztof Widłak
Namiestnictwo zrzesza 4 drużyny.
- Namiestnictwo Seniorów

Ponadto w hufcu istnieją 3 szczepy: 224 WDHiGZ, 151,173,174, 178 WDHiGZiW “Burza”, 21.WDH „Żar”.

Zespoły:
- Komisja Stopni Instruktorskich
- Komisja Rewizyjna
- Zespół Kadry Kształcącej OAK
- Zespół Finansowy
- Zespół Programowy
- Zespół ds Promocji i Informacji

Odprawy instruktorskie: Pierwszy poniedziałek miesiąca, budynek hufca, godzina ~ 19