Słowniczek

 • drużyna harcerska: grupa harcerzy / harcerek podzielona na zastępy, której przewodzi drużynowy, (czytaj więcej)
 • gromada zuchowa: grupa zuchów podzielona na szóstki, której przewodzi wódz zuchowy
 • drużyna wędrownicza: grupa wędrowników, której przewodzi drużynowy
 • zastęp / szóstka / patrol: 4 – 6 osobowa grupa harcerzy/ zuchów/ wędrowników
 • zuch / zuchna: chłopiec/dziewczynka w wieku 6 – 9 lat
 • harcerz / harcerka: chłopiec/dziewczynka w wieku 10 – 13 lat
 • harcerz starszy/ harcerka starsza: chłopiec/dziewczynka w wieku 14 – 16 lat
 • wędrownik / wędrowniczka: chłopak/dziewczyna w wieku 16 – 25 lat
 • drużynowy / wódz zuchowy: pełnoletni instruktor ZHP, który odpowiada za drużynę
 • p.o. drużynowego: czyli pełniący obowiązki drużynowego – opiekun wychowawca, który nie ukończył 18 roku życia i / lub nie złożył jeszcze zobowiązania instruktorskiego, prawnie za taką drużynę odpowiada opiekun drużyny, który spełnia powyższe wymagania
 • instruktor: osoba, która skończyła 18 lat i złożyła Zobowiązanie Instruktorskie
 • obóz harcerski: letni wyjazd harcerzy i zuchów pod namioty, trwający około trzech tygodni – najczęściej nad jezioro – obóz jest stacjonarny
 • obóz wędrowny: letni wyjazd wędrowników – obóz przemieszcza się z miejsca na miejsce
 • próba harcerza: pierwsza próba harcerska, po której przyznawany jest krzyż harcerski
 • próba harcerska: próba mająca na celu pracę nad sobą – po przejściu przez nią przyznawany jest stopień – istnieje sześć stopni harcerskich – stopnie są elementem metody harcerskiej, dzięki nim harcerze są motywowani do samorozwoju
 • próba instruktorska: próba mająca na celu przygotowanie do brania odpowiedzialności za innych i motywowania ich do działania – istnieją trzy stopnie instruktorskie
 • Przyrzeczenie Harcerskie: potwierdzenie chęci bycia harcerzem po odbyciu próby harcerza
 • Obietnica Zuchowa: potwierdzenie chęci bycia zuchem
 • gwiazdki zuchowe: Odpowiednik harcerskich stopni – istnieją trzy gwiazdki do zdobycia przez zucha. Rolą gwiazdek zuchowych jest wspieranie rozwoju intelektualnego, duchowego, fizycznego i społecznego zucha.
 • hufiec: jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów, związków drużyn, szczepów
 • szczep: jednostka skupiająca drużyny harcerskie, gromady zuchowe, drużyny wędrownicze; wspiera ciąg wychowawczy (przechodzenie zuchów do drużyn harcerskich, harcerzy do drużyn wędrowniczych), wspiera kadry drużyn

Zdajemy sobie sprawę, że tych kilka haseł nie wyczerpuje potencjalnych, nieznanych harcerskich terminów – gdyby więc potrzeba było je wytłumaczyć, zapraszamy do skontaktowania się z nami.