Staże

W naszym Hufcu istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych aktywnościach poszczególnych zespołów bez członkostwa w nich. Realizujemy staże, które pozwalają wędrownikom oraz instruktorom nabycie nowych umiejętności i doświadczeń i krótkoterminowe wsparcie zespołów hufca.

Aktualnie dostępne staże:

Zespół Promocji i Informacji:

 • Staż na funkcji ds. informacji – aktualizacji strony WWW
 • Staż na funkcji pełnomocnika HALiZ
 • Staż na funkcji ds. biura hufca
 • Staż na funkcji administratora strony WWW

Zespół Finansowy:

 • Staż na funkcji księgowego
 • Staż na funkcji kasjera
 • Staż na funkcji kwestora
 • Staż na funkcji skarbnika

Komisja Rewizyjna:

 • Staż na funkcji współpracownika KRH

Zespół Kadry Kształcącej OAK:

 • Staż – wsparcie dla tworzenia materiałów promocyjnych i konspektów
 • Staż na funkcji ds. PR w OAK
 • Staż na funkcji ds. szkoleń zewnętrznych w OAK
 • Staż na funkcji ds. pozyskiwania środków w OAK

Zespół Programowy:

 • Staż na funkcji członka zespołu programowego
 • Staż na funkcji członka zespołu projektowego
 • Staż na funkcji organizatora własnego pomysłu
 • Staż na funkcji organizatora wydarzenia
Więcej informacji:

 • Zasady systemu staży
 • Ukończone staże
 • Dla opiekunów