Zjazd Zwykły Hufca 22.11.2015

Kasia Dzięciołowska została ponownie wybrana, na zjeździe zwykłym hufca w dniu 22.11.2015r, na funkcję komendantki hufca.

Warto także wspomnieć, że dotychczasowa komenda została bardzo dobrze oceniona przez Chorągiew Stołeczną ZHP w sprawozdaniu, które przeczytał Wojtek Puchacz – pełnomocnik komendantki Chorągwi, obecny na naszym zjeździe. Kasia na zakończenie zjazdu podkreśliła, że bardzo motywują ją te słowa do dalszego działania na wysokim poziomie.

Życzymy nowej komendzie wiele energii i zapału do działania ;)

Komenda Hufca ZHP Warszawa Ochota:

hm. Katarzyna Dzięciołowska – komendantka

phm. Krzysztof Szczepaniak – skarbnik

hm. Michał Korch – członek komendy ds. pracy z kadrą

pwd. Małgorzata Gadomska – członkini komendy

phm. Joanna Walewska – członkini komendy

phm Krzysztof Widłak – członek komendy

wakat…

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Warszawa Ochota:

pwd. Michał Pastewka

pwd. Marcin Piwowar

pwd. Paweł Skibiński

Kategorie: Aktualności