Pogrzeb hm. Zbyszka Ciesielskiego

Instruktorzy Słonecznego Kręgu pragną podziękować za to, że w pogrzebie druha hm Zbyszka Ciesielskiego uczestniczył poczet sztandarowy Hufca.
Druh Zbyszek harcerzem był do końca życia. Nawet w najtrudniejszych momentach, gdy był już bardzo chory, gdy tylko mógł, brał udział w naszych spotkaniach, zawsze był obecny w naszym życiu. Bardzo cieszył się z każdego spotkania, a my staraliśmy się być przy Nim, gdy tego potrzebował.
Dla nas – instruktorów zuchowych z lat 60 – 70 tych był wzorem i kimś bardzo ważnym, kto znał się na pracy z zuchami jak nikt. Zabierał nas na obozy, biwaki, rajdy, pomagał planować zbiórki, wspierał, gdy było trudno. My mieliśmy wtedy po kilkanaście lat, on był dojrzałym człowiekiem. To między innymi dzięki Niemu przyjaźnimy się do dziś.
Druh Zbyszek prosił, by pochować go w mundurze harcerskim – to najlepiej dowodzi, jak ważne było dla Niego Harcerstwo. Jego życzenie zostało spełnione. Obecność Sztandaru – tego samego, który Hufiec otrzymał za „naszych” czasów, dopełniła Jego Dzieło. Mamy godnych następców i to nadaje sens temu, co robiliśmy w ZHP kiedyś.
Druh Zbyszek odszedł, ale jego praca żyje w następnych pokoleniach zuchów i harcerzy.

Dziękujemy w imieniu instruktorów Słonecznego Kręgu

CZUWAJ!
phm Blanka Lange (Lipińska)
hm Krzysztof Potocki

Kategorie: Bez kategorii, Służba